Biznes

Czy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do raportowania schematów podatkowych?

raportowania-schematow-podatkowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które zobowiązują podatników, księgowych i firmy doradcze z zakresu prawa podatkowego do raportowania schematów podatkowych. Tego typu kwestie dotyczą również spółdzielni mieszkaniowych.

Czym są schematy podatkowe i kto jest zobowiązany do ich raportowania?

W dużym uproszczeniu schematami podatkowymi można określić rozwiązania wdrażane u podatników, umożliwiające obniżenie ich zobowiązań podatkowych. W przypadku gdy jednostka wprowadza w swoją działalność rozwiązania mające na celu osiągnięcie przez nią korzyści podatkowych, powinna poinformować o tym szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Niewywiązanie się z nowych obowiązków nakłada na jednostki sankcje finansowe. 

Obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych dotyczą wszystkich, bez rozróżnienia na to, czy prowadzą oni działalność gospodarczą czy też realizują zadania publiczne. Do raportowania schematów podatkowych zostały zobowiązane również spółdzielnie mieszkaniowe, w tym członkowie zarządu spółdzielni mieszkaniowych, oraz pracownicy wszystkich działów księgowych i kadrowych należących do konkretnej spółdzielni mieszkaniowej.

Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych a COVID-19

Warto mieć na uwadze, że nowe regulacje, które weszły w życie po 1 stycznia 2019 roku, wprowadziły również obowiązek wdrażania wewnętrznych procedur MDR, których celem jest przeciwdziałanie braku wywiązywania się z obowiązków raportowania schematów podatkowych

W pewnych sytuacjach obowiązek wdrożenia wewnętrznych procedur jest scedowany również na spółdzielnie mieszkaniowe. Na mocy funkcjonowania tak zwanej tarczy antykryzysowej obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych zostały zawieszone od 31 marca 2020 roku do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Promotor a raportowanie schematów podatkowych MDR

Co do zasady największy ciężar obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych spoczywa na tak zwanych promotorach. W rozumieniu ordynacji podatkowej promotorem jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, jak również pracownik banku, czy też innej instytucji, który doradza klientom, również gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby swojej firmy lub zarządu na terytorium kraju, ale opracowuje i udostępnia, oferuje bądź wdraża udogodnienia oraz zarządza wdrażaniem konkretnego udogodnienia. Podmiot pełniący funkcję promotora nie musi być wyłącznie osobą fizyczną. Od strony prawnej, promotorem może być główny księgowy, zatrudniony w danej spółdzielni mieszkaniowej.

Wspomagający a raportowanie schematów podatkowych w SM

W kwestii raportowania schematów podatkowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych funkcjonuje także pojęcie wspomagającego. Przez ten termin rozumie się osobę fizyczną, prawną bądź też jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a w szczególności biegłego rewidenta, notariusza lub osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego bądź dyrektora finansowego, jak również inną instytucję finansową lub wyznaczonego przez nią pracownika. Wspomagający ma za zadanie podjąć się wykonywania czynności zmierzających do wprowadzenia do obrotu, udostępnienia do wdrożenia, organizowania lub też nadzorowania wdrożenia uzgodnienia. 

Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez spółdzielnie mieszkaniowe wymaga poznania wszystkich zasad związanych z tą kwestią. Tego typu działanie jest konsekwencją kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która nałożyła na spółdzielnie mieszkaniowe wymóg wdrożenia wewnętrznej procedury mającej na celu przeciwdziałanie unikaniu raportowania o schematach MDR. Brak procedury wewnętrznej dotyczącej wspomnianego działania może wiązać się z nałożeniem na konkretną spółdzielnię mieszkaniową kary finansowej o wysokości od 2.000.000 do nawet 10.000.000 zł.

Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury przeciwdziałającej unikaniu raportowania o schematach MDR, do której zostały zobowiązane spółdzielnie, nakłada taki wymóg na te podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości artykuł 3 ust. 1 pkt 30 do 32 przekroczyły co do zasady w 2018 roku lub też w latach następnych kwotę 8.000.000 zł.

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

https://www.podatki.gov.pl/media/4417/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019.pdf

 

Podobne artykuły
Biznes

Hurtownia bielizny – sprawdź, gdzie tanio kupić towar do swojego sklepu

Biznes

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oferującej niszczenie dokumentów? 7 aspektów, o których warto wiedzieć

Biznes

Co to jest HDS terenowy?

Biznes

Renowacja i modernizacja sprężarek używanych: czy to opłacalne rozwiązanie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *