Lifestyle

Chcesz przetwarzać odpady? Nie zapomnij o zezwoleniu!

Przetwarzanie-odpadow

Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów, musi uzyskać stosowne zezwolenie. Jego otrzymanie jest obwarowane wieloma warunkami. Oto aspekty, które musisz wiedzieć, jeśli chcesz ubiegać się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów – definicja. Na czym polega i dlaczego wymaga zezwolenia?

 

Przetwarzanie odpadów to ogół procesów, które mają na celu:

  • recykling, czyli – fachowo mówiąc – odzysk surowców wtórnych w celu pozyskania materiałów o pierwotnym lub innym przeznaczeniu,
  • unieszkodliwianie odpadów w instalacjach technicznych, np. poprzez ich spalanie lub odpowiednie składowanie.

Obejmuje ono również wszelkie działania poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. W związku z tym, że zarówno odpady, jak i opisane procesy mogą zagrażać środowisku naturalnemu, prowadzenie działalności tego typu wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Za funkcjonowanie bez należytych dokumentów grozi kara administracyjna, która może wynieść nawet milion złotych (najniższa kwota do 10 000 zł).

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – kto jest zwolniony z obowiązku?

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie obowiązuje każdego. Ustawa o odpadach określa bowiem przypadki, kiedy to podmiot nie musi się o nie ubiegać. Dotyczy to m.in.:

  • osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
  • podmiotów, na których ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmującego przetwarzanie odpadów,
  • podmiotów, które są w posiadaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów obejmującego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu władającego nieruchomością zbierającego odpady komunalne wytwarzane na jej terenie.

Jeżeli prowadzona działalność wymaga uzyskania zarówno zezwolenia na zbieranie odpadów, jak i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie musisz ubiegać się o dwie odrębne decyzje. Możesz złożyć jeden wniosek o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Pamiętaj jednak, że w dokumentach musisz zawrzeć informacje niezbędne do uzyskania obu zezwoleń.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje jeden z trzech organów – marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony. W jakich sytuacjach dany podmiot jest właściwy? Wniosek należy złożyć do marszałka województwa w przypadku:

  • przedsięwzięć, które w myśl Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […] mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • odpadów innych niż niebezpieczne, które są poddawane odzyskowi poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, o ile ich ilość umieszczana w wyrobisku lub zapadlisku jest większa bądź równa 10 Mg na dobę albo jeśli całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest większa bądź równa 25000 Mg,
  • instalacji komunalnych,
  • gdy maksymalna łączna masa odpadów magazynowanych w ciągu roku jest większa niż 3000 Mg.

W pozostałych sytuacjach wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy kierować do starosty. Wyjątkiem są tereny zamknięte. Wówczas organem właściwym w sprawie wydawania decyzji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów – co powinien zawierać?

 

Wniosek o zezwolenie na wytwarzanie odpadów musi spełniać szereg wymogów formalno-prawnych. Nie może w nim zabraknąć zarówno podstawowych informacji, takich jak NIP, rodzaje przetwarzanych odpadów czy też miejsca ich składowania, jak i szczegółowych załączników, np. opisu stosowanej metody zbierania odpadów.

Niewłaściwie sporządzona dokumentacja może sprawić, że wniosek nie będzie pozytywnie rozpatrzony. Warto więc jej opracowanie zlecić specjalistom. Zadbają oni o to, aby wszystkie załączniki spełniały niezbędne wymogi, co ułatwi uzyskanie korzystnej decyzji.

źródło: ekomeritum.pl – pozwolenia i operaty wodnoprawne

Podobne artykuły
Lifestyle

Trening siłowy dla kobiet w domu z platformą treningową - Budowanie siły i wytrzymałości bez sprzętu

Lifestyle

5 atrakcji, które warto uwzględnić w planie wycieczki do Zakopanego

Dom i ogródLifestyle

Jak zamówić catering okolicznościowy? 6 najważniejszych informacji, które potrzebuje firma cateringowa

Lifestyle

Trumna do kremacji – jak wybrać? Czym powinna się wyróżniać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *